Tài nguyên dạy học

Liên kết trang thiết bị

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truy cập từ các nước

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  No_photo
  Họ và tên Trần Quang Khải
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Công nghệ, Lịch sử, Ngoại ngữ, Tin học, Thể dục, Địa Lý, Mỹ thuật, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
  Điểm số 20601 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Trà Mi
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 89 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Cầu Lông Phước Lý
  Giới tính Nam
  Chức vụ Phụ huynh học sinh
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trần Quang Khải
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/thietbitqk
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Hóa học
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lại Quốc Linh
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/quoclinhtqk
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 605 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Đoàn Thanh Long
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Sinh học, Thể dục
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Cao Thị Thu Hà
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Địa Lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Mai Ngoc Thach
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Hóa học, Tin học
  Điểm số 7271 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Phụng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 219 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Nguyễn Thị Lùn
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
  Điểm số 1437 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Võ Thị Thùy Trang
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Lịch sử
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thu Thanh
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Phó Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 83 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Huỳnh Thị Minh Hoàng
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngoại ngữ
  Điểm số 25785 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Trương Đinh Cư
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Sinh học
  Điểm số 14571 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Bảo
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Vật lý
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Nguyễn Minh Hiếu
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 174094 (xem chi tiết)

  No_photo
  Họ và tên Lê Đình Quý
  Giới tính Nam
  Chức vụ Hiệu trưởng
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Điểm số 90 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Lê Chí
  Giới tính Nam
  Website http://violet.vn/lechi55
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Ngữ văn
  Điểm số 2860 (xem chi tiết)

  Photo
  Họ và tên Nguyễn Văn Phụng
  Giới tính Nam
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Toán học
  Điểm số 1491 (xem chi tiết)

  No_photof
  Họ và tên Lê Thị Thanh Xuân
  Giới tính Nữ
  Chức vụ Giáo viên Trung học
  Đơn vị Trường THCS Trần Quang Khải
  Quận/huyện Thị xã Ninh Hòa
  Tỉnh/thành Khánh Hòa
  Chuyên môn Hóa học, Công nghệ
  Điểm số 90 (xem chi tiết)