Tài nguyên dạy học

Liên kết trang thiết bị

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truy cập từ các nước

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Hướng dẫn hồ sơ chuyên môn 2011-2012

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 10h:18' 03-09-2011
  Dung lượng: 85.5 KB
  Số lượt tải: 232
  Số lượt thích: 0 người
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA
  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  Số: 1093 /SGDDT-GDTrH
  V/v hướng dẫn hồ sơ chuyên môn và biên soạn đề kiểm tra cấp THCS, THPT.

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Khánh Hòa, ngày 30 tháng 8 năm 2011
  
  
  Kính gửi:
  - Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
  - Các trường Trung học phổ thông;
  - Các trường Dân tộc nội trú huyện, thành phố;
  - Trung tâm GDTX Ninh Hòa;
  - Trường APC Diamond Bay
  - Trường Quốc tế Hoàn cầu.

  Thực hiện Chỉ thị số 3398 /CT-BGDĐT, ngày 12/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai nhiệm vụ năm học, nay Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện thiết lập hồ sơ tổ (nhóm) chuyên môn và biên soạn đề kiểm tra của cấp THCS, THPT.
  I. Hồ sơ chuyên môn của tổ (nhóm) và hồ sơ cá nhân
  a. Hồ sơ chuyên môn của tổ (nhóm)
  1. Sổ kế hoạch công tác của tổ (nhóm) gồm có : - Kế hoạch chuyên môn (năm, tháng, tuần) và kế hoạch triển khai các chuyên đề khác.
  Cụ thể : Vận dụng nội dụng đợt tập huấn bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn trong quá trình xây dựng kế hoạch công tác tổ chuyên môn. Trong đó chú ý các nội dung sau:
  - Kế hoạch họat động của tổ (nhóm), trong đó nêu đủ các chỉ tiêu, định mức: dự giờ, làm đồ dùng dạy học, phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, hội giảng, báo cáo chuyên đề, tổ chức ngoại khoá, kế hoạch giảng dạy của từng khối lớp.
  - Phân công công tác trong tổ.
  - Theo dõi thực hiện chương trình, phân công dạy bù, dạy thay…
  - Theo dõi kiểm tra nội bộ (kiểm tra chuyên đề, toàn diện các thành viên trong tổ).
  - Theo dõi kết quả học tập bộ môn của học sinh.
  2. Sổ ghi biên bản sinh hoạt tổ (nhóm).
  3. - Hồ sơ lưu các văn bản quản lý-chỉ đạo chuyên môn có liên quan; phân phối chương trình; lưu các đề kiểm tra, đáp án các khối lớp
  - Riêng môn Thể dục, có thêm sổ theo dõi nề nếp và thành tích học tập học sinh.
  b. Hồ sơ cá nhân
  - Kế hoạch cá nhân (kế hoạch giảng dạy);
  - Giáo án;
  - Sổ điểm cá nhân;
  - Sổ công tác/ chủ nhiệm (nếu có);
  - Sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn;
  - Sổ dự giờ;
  - Lịch báo giảng;
  - Ma trận, đề kiểm tra.

  1. - Kế hoạch cá nhân (kế hoạch giảng dạy). Đảm bảo các yêu cầu sau:
  a) Thiết thực: Mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện và trình độ chung của nhà trường, nhất là trình độ học sinh.
  b) Cụ thể: Có điều tra khảo sát chất lượng đầu năm, làm cơ sở xây dựng kế hoạch chỉ tiêu. Nêu rõ các công việc phải làm, các biện pháp và thời gian triển khai thực hiện. Các chỉ tiêu, mục tiêu chính. Chú ý làm rõ các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao chất lượng dạy-học bộ môn: thao giảng, chuyên đề, ngoại khóa, phụ đạo, bồi dưỡng, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng…
  c) Khoa học: Có phần điều chỉnh, bổ sung một cách hợp lý phù hợp với quá trình dạy học bộ môn.
  Chú ý:
  Kế hoạch cá nhân: cần có các nội dung sau:
  - Các nhiệm vụ được giao (chuyên môn, chủ nhiệm, đoàn thể, các công tác khác…)
  -  Đặc điểm tình hình trường, lớp có liên quan đến nhiệm vụ được giao.
  - Các chỉ tiêu phấn đấu trong học kỳ, cả năm đối với các nhiệm vụ được giao.
  - Các biện pháp triển khai thực hiện để đạt được các chỉ tiêu phấn đấu  (học kỳ, cả năm) về chính trị, chuyên môn - nghiệp vụ, chủ nhiệm, các công tác khác… Lịch trình công tác theo học kỳ, tháng, tuần cho tất cả nội dung công việc được giao.
  - Đăng ký danh hiệu thi đua. Đăng ký đề tài khoa học
  Avatar
  Hướng dẫn hồ sơ chuyên môn 2011-2012
   
  Gửi ý kiến