Tài nguyên dạy học

Liên kết trang thiết bị

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truy cập từ các nước

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Mẫu phiếu dự giờ NH11-12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:07' 14-09-2011
  Dung lượng: 89.5 KB
  Số lượt tải: 207
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX NINH HOÀ
  TRƯỜNG THCS TRẦN QUANG KHẢI PHIẾU DỰ GIỜ

  Họ và tên giáo viên :……………………………………………………………………………………………………………………………
  ……………………Tiết…….. Ngày dạy……..…….. Môn……..……..……..……..……..……..……..
  Tên bài dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Tiết phân phối CT ……..……..……..

  Trình tự bài dạy – Câu hỏi phát vấn
  (Ghi rõ đề mục và diễn biến tiết dạy )
  Nhận xét và ghi chú của người dự
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Đánh giá điểm - Xếp loại :
  Các mặt
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  T/cộng
  Xếploại
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  Nhận xét chung :( Theo yêu cầu của bảng chấm điểm)
  Ưu điểm -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Khuyết điểm :-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Xác nhận của Hiệu trưởng : Người dạy : Người dự:
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  :


  Tiêu chuẩn
  
  Các yêu cầu của bài giảng
  
  
  
  
   0
  1
  2
  
  Nội dung
  1
  Chính xác khoa học ( khoa học bộ môn và quan điểm tư tưởng , chính trị)
  
  
  
  
  
  2
  Đảm bảo tính hệ thống, đủ nội dung , làm rõ trọng tâm.
  
  
  
  
  
  3
  Liên hệ với thực (nếu có); có tính giáo duc
  
  
  
  
  Phương pháp
  4
  Sử dụng phương pháp phù hợp với đặc trương bộ môn, với nội dung của kiểu bài lên lớp.
  
  
  
  
  
  5
  Kết hợp tốt các phương pháp trong các hoạt động dạy và học.
  
  
  
  
  Phương tiện
  6
  Sử dụng và kết hợp tốt các phương tiện, thiết bị dạy học phù hợp với nội dung của kiểu bài lên lớp.
  
  
  
  
  
  7
  Trình bày bảng hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời nói rõ ràng,, giáo án hợp lý.
  
  
  
  
  Tổ
  8
  Thực hiện linh hoạt các khâu lên lớp , phân phối thời gian hợp lý ở các , các khâu.
  
  
  
  
  
  9
  Tổ chức và điều khiển học sinh học tập tích cực, chủ động phù hợp với nội dung của kiểu bài, với các đối tượng, học sinh hứng thú học tập
  
  
  
  
  Kết quả
  10
  Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm, biết vận dụng kiến thức .
  
  
  
  
   Điểm tổng cộng ……………/20 điểm
  Xếp loại : Loại Giỏi: Điểm tổng cộng đạt từ 17,5 -20 và các yêu cầu 1,4,6,9,10 đạt 2 , các yêu 2,3,5,7,8 phải đạt 1,5 điểm lên.
  Loại Khá: Điểm tổng cộng đạt từ 14 -17 và các yêu cầu 1,4,9 ,10 phải đạt 2 , các yêu cầu 2,6,7 phải đạt từ 1,5 trở lên không có yêu cầu nào đạt điểm 0 .
  Loại Trung bình : Điểm tổng cộng đạt từ 10-13.5 và các yêu cầu 1,4 phải đạt 2 .
  Loại yếu kém: Điểm tổng cộng đạt từ 9,5 trở xuống .

  Avatar
  Mẫu phiếu dự giờ 2011-2012
   
  Gửi ý kiến