Tài nguyên dạy học

Liên kết trang thiết bị

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truy cập từ các nước

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Bài thực hành 3. Khai báo và sử dụng biến

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Minh Thọ (trang riêng)
  Ngày gửi: 07h:14' 16-10-2018
  Dung lượng: 165.2 KB
  Số lượt tải: 339
  Số lượt thích: 0 người
  BÀI TH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
  Mục đích yêu cầu:
  Bước đầu làm quen cách khai báo, sử dụng biến và hằng trong chương trình.
  Hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình.
  Biết một số lưu ý khi sử dụng biến.

  XEM VIDEO BÀI GiẢNG TRÊN YOUTUBE
  http://tiny.cc/tuhoctinhoc8
  II. Nội dung:
  Ôn lại cú pháp khai báo biến và các kiểu dữ liệu trong Free pascal
  Bài 1: Viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến.
  Bài 2: Viết chương trình hoán đổi giá trị hai biến
  Ôn lại các thao tác sử dụng biến và những lưu ý khi sử dụng biến

  BÀI TH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
  1. Cú pháp khai báo biến
  Var :
  Trong đó: gồm tên các biến và được cách nhau bởi dấu phẩy.
  là một trong các kiểu dữ liệu của Pascal
  BÀI TH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
  Bài toán: Một cửa hàng cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán tại nhà. Khách hàng chỉ cần đăng kí số lượng mặt hàng cần mua, nhân viên cửa hàng sẽ trả hàng và nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Ngoài giá trị hàng hóa, khách hàng còn phải trả thêm phí dịch vụ. Hãy viết chương trình pascal để tính tiền thanh toán trong trường hợp khách hàng chỉ mua một mặt hàng duy nhất.
  Gợi ý: Công thức cần tính
  Tiền thanh toán = đơn giá x số lượng + phí dịch vụ
  Khởi động Pascal. Gõ chương trình sau (ở trang 35/sgk) và tìm hiểu ý nghĩa của từng câu lệnh trong chương trình:
  Lưu chương trình với tên TINHTIEN.PAS. Dịch và chỉnh sửa các lỗi gõ nếu có.
  Chạy chương trình với các bộ dữ liệu (1000,20), (3500,200), (18500,123). Kiểm tra tính đúng của các kết quả in ra.
  Chạy CT với bộ dữ liệu (1,35000). Quan sát kết quả nhận được.
  BÀI TH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
  Bài 1. Viết chương trình Pascal có khai báo và sử dụng biến
  Program Tinh_Tien;
  Uses Crt;
  Var soluong: integer;
  dongia, thanhtien: real;
  thongbao: String;
  Const phi= 10000;
  Begin
  clrscr;
  thongbao:= ‘Tong so tien phai thanh toan: ’;
  {nhap don gia va so luong hang}
  write(‘don gia= ‘); readln(dongia);
  write(‘so luong= ‘); readln(soluong);
  thanhtien:= soluong * dongia + phi;
  (* In ra so tien phai tra *);
  writeln(thongbao, thanhtien:10:2);
  readln
  End.
  Khai báo tên chương trình
  Khai báo sử dụng thư viện CRT
  Khai báo các biến thuộc kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự
  Khai báo hằng Phí
  Bắt đầu thân chương trình
  Lệnh xóa màn hình
  Gán giá trị cho biến thongbao
  Dòng chú thích
  nhập giá trị cho biến dongia
  nhập giá trị cho biến soluong
  Gán giá trị cho biến thanhtien
  Dòng chú thích
  Xuất giá trị biến thanhtien
  Dừng lại chờ bấm Enter
  Kết thúc chương trình
  THỰC HÀNH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BiẾN (T1)
  Program Tinh_Tien;
  Uses Crt;
  Var soluong: integer;
  dongia, thanhtien: real;
  thongbao: String;
  Const phi= 10000;
  Begin
  clrscr;
  thongbao:= ‘Tong so tien phai thanh toan: ’;
  {nhap don gia va so luong hang}
  write(‘don gia= ‘); readln(dongia);
  write(‘so luong= ‘); readln(soluong);
  thanhtien:= soluong * dongia + phi;
  (* In ra so tien phai tra *);
  writeln(thongbao, thanhtien:10:2);
  readln
  End.
  Khai báo tên chương trình
  Khai báo sử dụng thư viện CRT
  Khai báo các biến thuộc kiểu số nguyên, số thực và xâu kí tự
  Khai báo hằng Phí
  Bắt đầu thân chương trình
  Lệnh xóa màn hình
  Gán giá trị cho biến thongbao
  Dòng chú thích
  nhập giá trị cho biến dongia
  nhập giá trị cho biến soluong
  Gán giá trị cho biến thanhtien
  Dòng chú thích
  Xuất giá trị biến thanhtien
  Dừng lại chờ bấm Enter
  Kết thúc chương trình
  BÀI TH 3: KHAI BÁO VÀ SỬ DỤNG BIẾN
  Bài 2. Thử viết chương trình nhập các số nguyên X và Y, in giá trị của X và Y ra màn hình. Sau đó hoán đổi các giá trị của X và Y rồi in lại ra màn hình giá trị của X và Y
  Gán giá trị cho biến bằng lệnh gán :=
  vd: x:=15; y:=(10+5) div 4;
  Gán dữ liệu cho biến bằng lệnh nhập dữ liệu từ bàn phím Readln(tên biến);
  vd: Readln(a); Readln(x,y);
  Tính toán với các giá trị của biến
  vd: a:= (x+y)/2;
  Xuất giá trị của biến bằng lệnh writeln(tên biến);
  vd: writeln(x); writeln(‘Chu vi = ’,a*4);
  ÔN LẠI CÁC THAO TÁC SỬ DỤNG BIẾN
  1. Cú pháp khai báo biến
  Var :
  Trong đó: gồm tên các biến và được cách nhau bởi dấu phẩy.
  2. Kí hiệu := được sử dụng trong lệnh gán giá trị cho biến
  3. Lệnh Readln(); được sử dụng để nhập giá trị cho các biến từ bàn phím. Ví dụ: Readln(a,b,c);
  4. Nội dung chú thích nằm trong dấu { và } bị bỏ qua khi dịch chương trình. Có thể sử dụng cặp các dấu (* và *) để tạo chú thích.

  TỔNG KẾT
  BÀI TẬP VỀ NHÀ
  Em hãy viết một chương trình Pascal hoàn chỉnh để tính diện tích và chu vi một hình chữ nhật (HCN) , trong đó số đo hai cạnh được nhập vào từ bàn phím.
  Khai báo các biến a và b để lưu chiều rộng và chiều dài của HCN được nhập vào từ bàn phím.
  Khai báo các biến CV và S để lưu chu vi và diện tích HCN.
  Thân chương trình gồm các lệnh
  Nhập giá trị của các kích thước a và b
  Tính chu vi CV và diện tích S của hình chữ nhật đó
  In ra màn hình giá trị của các biến CV và S đã tính được ở trên
  Lưu chương trình với tên tệp tin là HCNHAT.PAS
  Các em làm xong thì gởi mail cho thầy (trantholytin@gmail.com) và dự đoán số lượt xem video này đến 12h00p ngày 30/10/2018. bạn nào làm bài chính xác và dự đoán chính xác nhất sẽ có phần thưởng nhé.
   
  Gửi ý kiến