Tài nguyên dạy học

Liên kết trang thiết bị

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truy cập từ các nước

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  1 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  KHỐI 6

  STT HỌ VÀ TÊN LỚP 1 Nguyễn Vân Anh 61 2 Phạm Văn Bối 61 3 Nguyễn Thị Cẩn 61 4 Nguyễn Thị Châu 61 5 Huỳnh Kim Chính 61 6 La Quốc Dũng 61 7 Võ Thị Mỹ Duyên 61 8 Đào Thiên Hậu 61 9 Phạm Thị Lý Hằng 61 10 Lê Ngọc Hiệp 61 11 Đào Tấn Hoà 61 12 Nguyễn Hữu Hoà 61 13 Phan Thanh Hòa 61 14 Trương Nguyễn Ngọc ...

  KHỐI 7

  STT HỌ VÀ TÊN LỚP NƠI Ở TÊN CHA (MẸ) 1 Hồ Thị Quế Anh 71 Đ.Tịnh-NP Hồ Ngọc Giàu 2 Hồ Văn Bình 71 P.Bình-NP Hồ Văn Phong 3 Nguyễn Thị Kim Chi 71 S.Lộc-N.An Nguyễn Văn Nghĩa 4 Trần Thị Hồng Đào 71 N.Mỹ-NĐ Trần Kiệm 5 Trần Vũ Hạ 71 Đ.Tịnh-NP Trần Đình Mô Bin 6 Trịnh Trọng Hiếu 71 S.Lộc-N.An Trịnh Văn Mẫn 7 Hồ Thị Kim Hương 71 Đ.Tịnh-NP Hồ Đằng 8 ...

  KHỐI 8

  STT HỌ VÀ TÊN LỚP NƠI Ở TÊN CHA (MẸ) 1 Đoàn Thị Kim An 81 V.Định-NĐ Đoàn Văn Bình 2 Ng. Huỳnh Gia Bảo 81 P.Thuận-NĐ Ng. Văn Được 3 Lê Trần Công Minh Chánh 81 P.Bình-NP Lê Thanh Tùng 4 Nguyễn Dư Nhật Doanh 81 Q.Đông-NĐ Nguyễn Phong 5 Hà Thị Mỹ Duyên 81 Q.Đông-NĐ Hà Văn Tịnh 6 Phan Lại Mỹ Duyên 81 V.Định-NĐ Phan Hữu Nguyên 7 Văn Minh Đức 81 V.Định-NĐ Văn...

  Lớp 94

  STT Họ và tên Nơi ở Tên cha (mẹ) 1 Nguyễn Văn An N.Mỹ-NĐ Ng. Hoà 2 Võ Thị Ngọc Ánh Q.Đông-NĐ Võ Văn Hải 3 Trần Minh Cường S.Lộc-N.An Trần Minh Chánh 4 Nguyễn Hùng Di V.Định-NĐ Ng. Hùng Bình 5 Đổ Công Định N.Mỹ-NĐ Đỗ Ngọc Thạch 6 Bùi Thị Thu Hà P.Thuận-NĐ Bùi Thị Thơm 7 Hồ Thị Mỹ Hạnh V.Định-NĐ Hồ Ngọc Phê 8 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh P.Nghĩa-NĐ Ng. Khoa 9 Trần Tấn Hùng ...

  Lớp 93

  STT Họ và tên Nơi ở Tên cha (mẹ) 1 Nguyễn Thị Dung Q.Đông-NĐ Ng.Lớt 2 Trần Thị Mỹ Dung N.Mỹ-NĐ Trần Văn Hiền 3 Nguyễn Huỳnh Đức Q.Đông-NĐ Ng. Văn Sĩ 4 Phan Đàm Băng Giang Q.Đông-NĐ Phan Văn Hiểu 5 Nguyễn Phương Giang V.Định-NĐ Ng. Châu 6 Lê Thị Hà P.Bình-NP Lê Xuân Hòa 7 Huỳnh Thị Thanh Hiếu Q.Đông-NĐ H. Thượng Sang 8 Châu Trọng Hiếu V.Định-NĐ Châu Thanh Trung 9 Nguyễn Huy Hoàng V.Định-NĐ Ng. Khánh 10 ...

  Lớp 92

  STT Họ và tên Nơi ở Tên cha (mẹ) 1 Thái Thị Minh Châu Q.Đông-NĐ Thái Thành Đô 2 Nguyễn Thị Bích Chi P.Nghĩa-NĐ Ng. Trọng 3 Nguyễn Văn Cũng P.Bình-NP Ng. Dửng 4 Võ Thị Dung N.Mỹ-NĐ Võ Văn Khánh 5 Lê Hàm Duy V.Định-NĐ Lê Văn Ân 6 Nguyễn Văn Được P.Nghĩa-NĐ Ng. Định 7 Võ Văn Giang V.Định-NĐ Võ Định 8 Văn Thành Hiệp V.Định-NĐ Văn Minh Phước 9 Nguyễn Mạnh Hùng V.Định-NĐ Ng. Cao 10 ...

  Lớp 91

  STT Họ và tên Nơi ở Tên cha (mẹ) 1 Đỗ Thị Ngọc Bích V.Định-NĐ Đỗ Văn Sơn 2 Trương Thị Hồng Đào P.Thuận-NĐ Tr. Công Chính 3 Nguyễn Ngọc Đạt P.Gia-N.An Ng. Văn Hải 4 Huỳnh Anh Đức Q.Đông-NĐ Huỳnh Sang 5 Nguyễn Lê Minh Hiến V.Định-NĐ Ng. Minh Hiếu 6 Trần Thị Mỹ Hồng Q.Đông-NĐ Trần Nhứt 7 Nguyễn Tấn Khoa P.Bình-NP Ng. Tân Quang 8 Phạm Minh Lâm P.Nghĩa-NĐ Phạm Minh Long 9 Trần Thị Bích Liễu ...