Tài nguyên dạy học

Liên kết trang thiết bị

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Truy cập từ các nước

  free counters

  Thành viên trực tuyến

  2 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Ban Chấp hành CĐ nhiệm kì 2010-2013

  4267385 TỪ PHẢI SANG: *NGUYỄN MINH HIẾU CHỦ TỊCH CĐ *NGUYỄN THỊ LÙN *TRẦN ANH NAM *LÊ HOÀNG YẾN *HỒ HẢI HÙNG ...

  Phiếu điều tra

  CĐCS TRẦN QUANG KHẢI PHIẾU ĐIỀU TRA 1. Họ và tên: …………………………………………….. 2. Ngày, tháng, năm sinh …………………………. 3. Quê quán: ……………………………………………………………… 4. Trú quán: …………………………………………………………………….. 5. Trình độ đào tạo: ………………………… 6. Ngày vào ngành: …………………………………………….. 7. Ngày vào Công đoàn: ……………………………………… 8. Ngày vào Đảng: ……………………………………………………………. 9. Chức vụ cao nhất đã kinh qua • Đảng: …………………………. • Chính quyền: …………………………. • Công đoàn: …………………………………. 10. Chức vụ cao nhất hiện nay • Đảng: ………………………………………………. • Chính quyền: ………………………………….. • Công đoàn: ……………………………………. 11. Hoàn cảnh gia đình...

  Chương trình công tác năm học 2010-2011

  Công đoàn Giáo dục Ninh Hòa CĐ THCS Trần Quang Khải CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM HỌC: 2010 – 2011 Năm học: 2010 – 2011 có chủ đề “Tiếp tục đổi mới công tác quản lí, nâng cao chất lượng giáo dục” đồng thời tiến hành các cuộc vận động lớn như “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một...

  Phát động thi đua chào năm học mới 2010 2011

  PHÁT ĐỘNG THI ĐUA CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2010 - 2011 Bước vào năm học mới, trường THCS Trần Quang Khải cùng với ngành giáo dục cả nước tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 3399 ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ giáo dục - đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2010 - 2011. Mục tiêu của năm học này được xác định là: “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng...

  Tổng kết nhiệm kì 2007 - 2010 và phương hướng nhiệm kì 2010 - 2013

  CĐGD HUYỆN NINH HOÀ CĐTHCS TRẦN QUANG KHẢI --------------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –Hạnh Phúc ---------------------- DỰ THẢO Ninh Hoà, ngày20 tháng 9 năm 2010 BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KÌ 2007 – 2010 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NHIỆM KÌ 2010 – 2013 Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam...

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  Nhiệm kì: 2002 - 2005 1) Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch 2) Lương Thị Minh Trang - Ủy viên 3) Ngô Thái Thị Ái Hạnh - Ủy viên Nhiệm kì: 2005 - 2007 1) Nguyễn Minh Hiếu - Chủ tịch 2)...